Sơn Tịnh họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

RSS In Gởi cho bạn bè
20/06/2022 09:00:57 AM         

 Chiều ngày 17/6/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đồng chí Phạm Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, có 5 sản phẩm của 2 cơ sở sản xuất tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 gồm: "sản phẩm măng tây sấy khô Cường thỏ đế", "sản phẩm măng tây tươi Cường thỏ đế", "sản phẩm thỏ thịt sơ chế bách thảo" của Hợp tác xã chăn nuôi thỏ Quảng Ngãi; "sản phẩm Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Khô SONITA", "sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo SONITA" của Công ty TNHH MTV Nấm Dược Liệu Ninh Trương.

Sau khi tiến hành rà soát, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP, các thành viên trong Hội đồng đánh giá các sản phẩm tham gia đạt từ 50 đến 69 điểm, tương đương 3 sao.

Chương trình OCOP chính là động lực để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục phối hợp với các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm để trình UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng cấp tỉnh theo qui định.

                                                 Kim Cúc – Đức Văn

Chiều ngày 17/6/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đồng chí Phạm Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.