Trà Bồng: Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng

RSS In Gởi cho bạn bè
11/07/2022 10:25:00 AM         

Toàn huyện Trà Bồng có trên 44.900 ha diện tích đất có rừng. Trong đó, từng tự nhiên gần 21.700 ha; rừng trồng trên 23.200ha. Vào mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lớp thực bì dưới tán rừng chủ yếu là cỏ tranh, lau lách, cây bụi rất dễ bắt lửa. Mặt khác, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen đốt nương làm rẫy bừa bãi, chặt cây lấy gỗ, củi, đốt than, đốt tổ ong... nên nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, thời gian qua, ngành kiểm lâm, các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Diễn tập chữa cháy rừng tại thôn Đông, xã Trà Sơn

Đầu mùa khô, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Trà Bồng đã thông qua các cuộc họp thôn, tổ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho bà con. Trong các buổi tuyên truyền, người dân được thông tin về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian qua trên địa bàn huyện, tỉnh; những tác hại của cháy rừng và ảnh hưởng của cháy rừng đến môi trường, kinh tế, xã hội; các quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng. Người dân cũng được trang bị kỹ năng xử lý khi phát hiện đám cháy và thực hiện ký cam kết trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài tuyên truyền thông qua hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm Trà Bồng còn trực tiếp xuống hiện trường để hướng dẫn người dân cách phát dọn ranh khi đốt nương rẫy, cách dọn đường băng cản lửa. Đặc biệt là những lưu ý khi đốt nương rẫy, để đề phòng trường hợp cháy rừng có thể xảy ra. Nhờ vậy, hầu hết người dân đều nắm rõ quy trình xử lý thực bì khi thực hiện hoạt động sản xuất trên diện tích rừng trồng của gia đình.

Từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng đã phối hợp với các địa phương thực hiện 55 đợt tuyên truyền với gần 2.600 lượt người dân tham gia. Tổ chức kiện toàn lại các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở 79 thôn thuộc 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Phan Cao Thế, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Trà Bồng cho biết: Với phương châm phòng là chính thì giải pháp hàng đầu là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của bà con trong việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định những vùng rừng có nguy cơ cháy rừng cao, tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn bà con cách xử lí thực bì, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./.

Nhị Phương

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, thời gian qua, ngành kiểm lâm, các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.