Bí thư Thị ủy Đức Phổ đối thoại trực tiếp với công dân phường Phổ Vinh

RSS In Gởi cho bạn bè
07/09/2022 05:58:53 PM         

 Sáng ngày 07/9/2022, đồng chí Nguyễn Kiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ đã có buổi đối thoại trực tiếp với công dân phường Phổ Vinh về chủ đề “Phát triển đô thị trên địa bàn”.

Tại buổi đối thoại đã có 13 ý kiến, kiến nghị của công dân phản ánh tới đồng chí Bí thư Thị ủy xoay quanh các nội dung như: cần đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, điện chiếu sáng một số tuyến đường; xây dựng bờ kè sông, bờ tràn Đập Chùa… Bên cạnh đó, một số công dân kiến nghị cần nhanh chóng xây dựng khu xử lý rác thải tập trung để xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Phổ Vinh nói riêng và của thị xã nói chung. Liên quan đến ngành Giáo dục, công dân phường Phổ Vinh cho rằng, cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục một cách đồng bộ; đồng thời, có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế, nhân viên thư viện tại một số trường học.

Thông qua buổi đối thoại, đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng, ban liên quan ở thị xã, lãnh đạo UBND phường Phổ Vinh đã trả lời trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị của công dân. Đối với vấn đề đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn theo ý kiến của công dân, đồng chí Bí thư Thị ủy giao UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và phường Phổ Vinh kiểm tra, rà soát và có kế hoạch đầu tư xây dựng đối với những công trình chính đáng, trong đó ưu tiên thực hiện trước những công trình thiết yếu, trọng yếu. UBND phường Phổ Vinh cần kiểm tra, rà soát và lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về các di tích trên địa bàn để xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận di tích lịch sử, văn hóa theo quy định.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

 

 

 

Sáng ngày 07/9/2022, đồng chí Nguyễn Kiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ đã có buổi đối thoại trực tiếp với công dân phường Phổ Vinh về chủ đề “Phát triển đô thị trên địa bàn”.