Mặt trận thị xã Đức Phổ tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận cấp cơ sở

RSS In Gởi cho bạn bè
13/09/2022 10:58:32 AM         

Sáng ngày 12/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận cho gần 90 học viên là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 12 – 16/9/2022, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nắm bắt các chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay cũng như kỹ năng nghiệp vụ để chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận ở cơ sở. Qua đó, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Sáng ngày 12/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận cho gần 90 học viên là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.