ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH NGUYÊN, HUYỆN BÌNH SƠN TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ NÂNG CẤP MÔ HÌNH “HỌ TỘC 3 KHÔNG” LÊN “HỌ TỘC 4 KHÔNG”

RSS In Gởi cho bạn bè
22/09/2022 08:50:54 AM         

Ngày 21/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị nâng cấp mô hình “Họ tộc 3 không” lên “Họ tộc 4 không” theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên trao bảng cam kết thực hiện tiêu chí “Họ tộc 4 không” cho các Trưởng tộc

Toàn xã Bình Nguyên có 07 họ tộc ra mắt và thực hiện mô hình “Họ tộc 3 không” gồm: họ Đoàn – Phước Bình, họ Phạm Đức – Trì Bình, họ Nguyễn Văn – Châu Tử, họ Võ Đình – Phước Bình, họ Võ Văn – Nam Bình 1, họ Ngô – Châu Tử và họ Nguyễn Văn – Nam Bình 1, từ khi thực hiện đến nay các thành viên trong họ tộc luôn vận động, hỗ trợ nhau trong việc phát triển kinh tế, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cưu mang giúp đỡ các gia đình nghèo, cận nghèo vượt lên thoát nghèo; các bậc tiền bối, ông bà, cha mẹ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương, khuyên bảo con cái sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không vi phạm các hương ước của thôn; động viên con cháu học hành đến nơi đến chốn, số lượng con em đỗ đạt vào các trường cao đẳng, đại học và trên đại học ngày càng nhiều làm rạng danh dòng tộc góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa đưa xã Bình Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và KDC Nam Bình 2, KDC Trì Bình đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2021 và năm 2022.

Mô hình “Họ tộc 3 không” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động triển khai thực hiện từ năm 2007 gồm các tiêu chíKhông có hộ nghèo; Không có con cháu vi phạm pháp luật; Không có con cháu trong độ tuổi bỏ học giữa chừng gắn với xây dựng chi hội khuyến học trong họ tộc” đến năm 2021 bổ sung thêm tiêu chí “Không lãng phí trong tang lễ và báo hiếu”. Phấn đấu trong năm 2022, toàn huyện ra mắt mới 10 “Họ tộc 4 không” và nâng cấp tất cả các họ tộc thực hiện “3 không” lên “4 không” nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./. 

 

Vân Tiên 

Ngày 21/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị nâng cấp mô hình “Họ tộc 3 không” lên “Họ tộc 4 không” theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.