Đức Phổ tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

RSS In Gởi cho bạn bè
04/10/2022 02:38:49 PM         

Ngày 04/10/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2022. Tham dự tập huấn có đại diện Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm thị xã Đức Phổ, đại diện Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thị xã, chuyên viên phụ trách Văn phòng Nông thôn mới thị xã; lãnh đạo và công chức phụ trách chương trình mỗi xã một sản phẩm ở các xã, phường cùng các Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi Hội trưởng Phụ nữ, Nông dân trên địa bàn.

 

Đại biểu tham dự tập huấn được nắm bắt thông tin về kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Theo đó, Quảng Ngãi có 61 sản phẩm được công nhận đạt danh hiệu OCOP. Trong đó, có 4 sản phẩm 4 sao và 7 sản phẩm 3 sao. Đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi cũng giới thiệu chung về chương trình OCOP, các bước thực hiện chương trình OCOP, hướng dẫn các biểu mẫu, hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP. Những đại biểu tham dự còn được nắm bắt nội dung cơ chế chính sách liên quan đến OCOP, bài học kinh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung trọng tâm trong chương trình OCOP, giai đoạn 2021 - 2025.

Đến thời điểm này, thị xã Đức Phổ có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP là Công viên làng Gò Cỏ, ở phường Phổ Thạnh và Nếp ngự Sa Huỳnh của Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Châu. 4 sản phẩm đang được cấp thẩm quyền xem xét công nhận là dầu phộng của Hợp tác xã nông nghiệp Phổ An, bánh thuẩn Bảy Dậy ở Phổ Thuận, tinh bột nghệ của Hợp tác xã Bốn Vân, phường Nguyễn Nghiêm và chổi đót của Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Phong.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

           

           

Ngày 04/10/2022, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2022. Tham dự tập huấn có đại diện Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm thị xã Đức Phổ, đại diện Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thị xã, chuyên viên phụ trách Văn phòng Nông thôn mới thị xã; lãnh đạo và công chức phục trách chương trình mỗi xã một sản phẩm ở các xã, phường cùng các Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi Hội trưởng Phụ nữ, Nông dân trên địa bàn.