Đồng chí Võ Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Trà

RSS In Gởi cho bạn bè
07/10/2022 02:32:38 PM         

 Sáng ngày 7/10/2022, các đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Sơn Tịnh  gồm: đồng chí Võ Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tịnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Trà.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Trà

Cử tri xã Tịnh Trà nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri trước; cử tri xã Tịnh Trà đã phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung: đề nghị đầu tư tu sửa một số tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương thủy lợi hiện nay đã xuống cấp như tuyến đường từ Ngõ Ấp đi trường Tiểu học xã, tuyến từ Kênh B4 đi Nhà văn hóa thôn Thạch Nội; Tuyến kênh B3-12 do xã quản lý và tuyến kênh B3-1 do huyện quản lý; giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai; đề nghị xây dựng Nghĩa trang cho người dân tại địa phương.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã lắng nghe và trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của cử tri. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, chưa thể trả lời trực tiếp, các vị đại biểu HĐND đã ghi nhận, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri xã Tịnh Trà trong thời gian sớm nhất.

Thu Phượng – Đức Văn

Sáng ngày 7/10/2022, các đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Sơn Tịnh gồm: đồng chí Võ Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tịnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Trà.