Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

RSS In Gởi cho bạn bè
21/10/2022 04:05:56 PM         

 Ngày 21/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Nguyễn Văn Trọng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các chuyên gia viết bài phản biện xã hội, đại diện đơn vị tư vấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An khẳng định Công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2022, là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã đề ra trong giai đoạn 2020 – 2025. Vì vậy, những ý kiến phát biểu của các chuyên gia, các nhà khoa học, của các đồng chí đại diện cho tiếng nói các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên trong tỉnh tại Hội nghị hôm nay sẽ góp phần hoàn thiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển toàn diện tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Tiến sỹ Bùi Phụ Anh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán phản biện tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có 07 ý kiến tham luận, nội dung phản biện tập trung đánh giá phương án quy hoạch về tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phân bố hệ thống điểm dân cư; phân tích đánh giá nội dung quy hoạch về phương án Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; đánh giá phương án quy hoạch mạng lưới hạ tầng an sinh xã hội, quy hoạch bảo tồn sinh học, mạng lưới giao thông đường bộ, không gian đô thị...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sản phẩm kết tinh trí tuệ của cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh, có sự đóng góp công sức của các chuyên gia, nhà khoa học và trải qua một quá trình thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phản biện tại Hội nghị để kiến nghị tỉnh hoàn chỉnh Quy hoạch./.

NHẬT SƠN

Ngày 21/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị.