Sơn Tịnh: Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm

RSS In Gởi cho bạn bè
07/11/2022 03:51:30 PM         

Sáng ngày 7/11/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện năm 2022.

Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đến nay, huyện Sơn Tịnh đã có 5 sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh. Với mục tiêu tiếp tục phát triểnChương trình OCOP trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghịcác đại biểu tham gia hội nghị tập huấn nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề và vận dụng có hiệu quả Chương trình, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP với những nội dung như: Trình chiếu phóng sự về những kết quả đạt được về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên toàn quốc nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Giới thiệu các mô hình sản phẩm OCOP tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh; So sánh với các tỉnh, thành phố lân cận; Giới thiệu Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2023; Kế hooạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Các bước thực hiện chu trình OCOP; Hướng dẫn các biểu mẫu; Hồ sơ sản phẩm OCOP; Tuyên truyền hướng dẫn về OCOP; Phương pháp đánh giá; Về chính sách hỗ trợ thực hiện; Quyền lợi trách nhiệm của chủ thể…

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ quản lý các cấp ở huyện Sơn Tịnh hiểu đầy đủ hơn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm; từ đó, chủ động lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP truyền thống tại địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân./.

 Thu Phượng – Kim Cúc

Sáng ngày 7/11/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện năm 2022.