Hội nghị góp ý dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
09/11/2022 07:52:00 AM         

Chiều 08/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng; đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Theo báo cáo tổng hợp từ 13 huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 196 ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri đề nghị giải quyết liên quan đến 12 sở, ngành của tỉnh. Các lĩnh vực đề nghị giải quyết liên quan về đầu tư xây dựng cơ bản, cơ chế chính sách, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, giao thông, an ninh trật tự, bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng. Trong đó, có 14 ý kiến, kiến nghị thuộc nội dung bức xúc của cử tri.

Tất cả các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được hội nghị đưa ra bàn bạc, thảo luận và làm rõ nguyên nhân những vướng mắc, tồn tại. Các đại biểu đã thống nhất các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022./.

 NHẬT SƠN

 

Chiều 08/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng; đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tham dự.