Thị xã Đức Phổ họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
30/11/2022 05:23:51 PM         

Sáng ngày 30/11/2022, đồng chí Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã chủ trì cuộc họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 trên địa bàn thị xã. Dự họp có các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thị xã; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, chuyên viên phụ trách Nông thôn mới; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng; đại diện các đơn vị, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng đợt này và các đơn vị tư vấn sản phẩm.

Trong đợt này, thị xã Đức Phổ có 04 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP gồm: Nước mắm Bốn Huệ, phường Phổ Thạnh; Muối tre SAHU, Muối hầm SAHU và Dầu phụng Phổ Nhơn.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn sản phẩm và đại diện các đơn vị, hộ kinh doanh đã giới thiệu sơ lược và báo cáo hồ sơ minh chứng về từng sản phẩm; báo cáo số điểm tự chấm dựa trên thang điểm tối đa của từng tiêu chí sản phẩm OCOP do Nhà nước quy định. Theo đó, Nước mắm Bốn Huệ được đề xuất sản phẩm OCOP 3 sao; Muối tre SAHU, Muối hầm SAHU và Dầu phụng Phổ Nhơn được đề xuất sản phẩm OCOP 4 sao.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn, đại diện các đơn vị, hộ kinh doanh và ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương thống nhất 04 sản phẩm nêu trên sẽ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh với mức độ xếp hạng theo đề xuất; yêu cầu đơn vị tư vấn và các đơn vị, hộ kinh doanh có sản phẩm tham gia phân hạng, đánh giá đợt này, phối hợp với các phòng, ban liên quan của thị xã, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng OCOP tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, từ năm 2020 đến nay, thị xã Đức Phổ có 02 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao là Công viên Làng Gò Cỏ của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Làng Gò Cỏ, phường Phổ Thạnh và sản phẩm Nếp Ngự Sa Huỳnh.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

 

 

 

 

Sáng ngày 30/11/2022, đồng chí Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã chủ trì cuộc họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 trên địa bàn thị xã. Dự họp có các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thị xã; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, chuyên viên phụ trách Nông thôn mới; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng; đại diện các đơn vị, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng đợt này và các đơn vị tư vấn sản phẩm.