Đồng chí Võ Thanh An - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kỳ họp HĐND huyện Sơn Tịnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026

RSS In Gởi cho bạn bè
20/12/2022 04:55:42 PM         

Sáng ngày 20.12.2022, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của huyện trong thời gian đến. Đến dự có đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 5.962 tỷ đồng, đạt 101,43% kế hoạch năm, tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản đạt 21,2%, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng đạt 63,3%, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ đạt 15,5%. Tổng thu ngân sách hơn 322 tỷ đồng, đạt 129,59% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách hơn 627 tỷ đồng, đạt 123,68% kế hoạch năm. Số hộ nghèo giảm 37 hộ, đạt 132% kế hoạch năm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, vấn đề trọng tâm là phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh, từng bước xây dựng hình thành đô thị loại V vào năm 2023 và thị trấn Sơn Tịnh mới vào năm 2025. Trong năm 2023, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,59%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 6.622 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản 20,29%, công nghiệp – xây dựng 64,53%, thương mại – dịch vụ 15,17%; tổng thu ngân sách hơn 259 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,11%; phấn đấu 93% hộ gia đình, 100% thôn, 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 100% xã đạt danh hiệu văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình quan trọng để ban hành các Nghị quyết. Trong đó, có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán và phương án phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư (cơ cấu vốn và thời gian thực hiện) các dự án đầu tư công; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023,…

                                                          Kim Cúc – Đức Văn

Sáng ngày 20.12.2022, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của huyện trong thời gian đến. Đến dự có đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang.