Nghiệm thu và bàn giao 60 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Trà Bồng

RSS In Gởi cho bạn bè
23/12/2022 03:46:29 PM         

Sáng ngày 23/12/2022, tại huyện Trà Bồng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank – CN Quảng Ngãi) tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao 60 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo huyện Trà Bồng do Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi tài trợ.

Đây là những hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà cũ nát từ nhiều năm trước, và bị ảnh hưởng bởi những cơn bão vừa qua nhưng không có điều kiện sửa chữa. Mỗi ngôi nhà được xây dựng với mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng. Cụ thể: Trà Tân: 10 ngôi nhà; Trà Bùi: 05 nhà; Trà Giang: 03 nhà; Trà Xuân: 02 nhà;Trà Sơn: 07  nhà; Trà Lâm: 05 nhà; Trà Thuỷ: 07 nhà; Trà Hiệp: 05 nhà; Trà Tây: 10  nhà; Trà Xinh: 05 nhà; Trà Phú: 01 nhà.

Tết này, 60 hộ gia đình nghèo ở Trà Bồng sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp, ngập tràn niềm vui.

Nhị Phương, Việt Cường

Sáng ngày 23/12/2022, tại huyện Trà Bồng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank – CN Quảng Ngãi) tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao 60 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo huyện Trà Bồng do Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi tài trợ.