Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

RSS In Gởi cho bạn bè
01/03/2023 08:28:31 AM         

Chiều ngày 28.2.2023, Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị, xã hội, ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đồng chí Đỗ Ngọc Tây- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Trương Văn Đồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí: Nguyễn Tuấn Kiệt - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, các nội dung, chính sách. Mục tiêu của việc sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với quy định quản lý và sử dụng đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý phản biện vào nội dung đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

TÔ TẤN LINH 

Chiều ngày 28.2.2023, Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị, xã hội, ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)