Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

RSS In Gởi cho bạn bè
03/03/2023 10:04:56 AM         

Sáng 3.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị xã hội, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Lúa Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đỗ Văn Quang đồng chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, các nội dung, chính sách. Mục tiêu của việc sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với quy định quản lý và sử dụng đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý phản biện vào nội dung đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Lúa ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân đối với việc tham gia góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ xem xét, tổng hợp các ý kiến góp ý và trình lên cấp trên./. NS

Sáng 3.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hành tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị xã hội, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Lúa và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đỗ Văn Quang đồng chủ trì hội nghị.