HUYỆN MIỀN NÚI TRÀ BỒNG TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

RSS In Gởi cho bạn bè
07/06/2023 10:58:05 AM         

Sáng 7/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Minh Long; Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đình Phương.

Trong 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã góp phần làm cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, mở rộng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã từng bước phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 20 năm, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động 1.022 hộ gia đình tự nguyện hiến 56.893m2 đất, đóng góp 14.950 ngày công, góp trên 2,5 tỷ đồng và hiện vật quy đổi thành tiền gần 4,5 tỷ đồng, vận động Nhân dân và các tổ chức đóng góp kinh phí làm đường chiếu sáng phục vụ dân sinh hơn 60km và 1.908 bóng đèn chiếu sáng. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tạo điều kiện để giúp đỡ các gia đình khó khăn, ổn định cuộc sống. Đã hỗ trợ 2.925 suất quà, trị giá hơn 01 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 394 nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 20 tỷ đồng, sửa chữa 23 nhà, với kinh phí trên 214 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho người nghèo với gần 300 triệu; hỗ trợ học bổng cho 188 học sinh nghèo vượt khó với hơn 82 triệu đồng…

Ngày hội đã trở thành hoạt động ý nghĩa, quan trọng trong đời sống Nhân dân. Không chỉ mang lại không khí vui tươi, đầm ấm tại KDC mà thông qua đó giữ gìn phát huy truyền thống văn hoá, gắn kết yêu thương, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Nhiều di sản dân tộc được bảo tồn và phát huy như: múa Cồng Chiêng và hát Sru, Adới, múa Cdáu... các tập tục lạc hậu, ma chay, mê tín dị đoan, nghi kỵ cầm đồ thuốc độc từng bước xoá bỏ…người dân được tiếp thu những cái mới, văn minh, tiến bộ. Qua từng năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC được MTTQ các cấp chủ động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, nhiều mô hình được triển khai xây dựng như: “Khu dân cư 6 không”, “03 giảm, 04 giữ”, “Họ tộc 4 không”... 79 KDC có 60 tổ Tổ tự quản (15 tổ tự quản về quản lý, sử dụng công trình thuỷ lợi và nước sinh hoạt; 18 tổ tự quản về môi trường; 13 tổ tự quản về an toàn giao thông; 14 tổ tự quản về an ninh trật tự) góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư, đời sống Nhân dân ngày được nâng cao cả vật chất và tinh thần, tỷ lệ gia đình văn hoá, KDC tiên tiến tăng lên hàng năm. Trong 20 năm qua, có 3.449 lượt hộ gia đình tiêu biểu 33 tập thể KDC tiêu biểu được các cấp biểu dương và khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các trên địa bàn huyện trong việc chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Đề nghị MTTQ các cấp trong thời gian tới cần bám sát nội dung 3 chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò của Mặt trận trong việc làm cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, tăng cường hướng về cơ sở để từng bước nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp nhất là công tác giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, MTTQ Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023./.

Tin, ảnh: NHẬT SƠN

Sáng 07/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Minh Long; Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đình Phương.