STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1067/MTTQ-BTT 12/4/2021 V/v xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2021
2 1064/MTTQ-BTT 12/4/2021 Về việc đăng ký thông báo khám và phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị khuyết tật
3 45/QĐ-BCT 2/4/2021 QUYẾT ĐỊNH phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh từ nguồn Ban Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ các trường học khắc phục hậu quả thiên tai
4 1062/MTTQ-BTT 2/4/2021 Về việc phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,mục tiêu, nhiệm vụ, giái pháp năm 2021
5 1059/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021
6 1058/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021
7 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 1057 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
8 1057/MTTQ-BTT 2/4/2021 V/v triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên
9 1056/MTTQ-BTT 2/4/2021 1056 Công văn V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
10 1055/MTTQ-BTT 1/4/2021 1055 Công văn V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021
11 43/HD-MTTQ-BTT 31/3/2021 43 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
12 119/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 119 Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
13 119/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 Kế hoạch Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021
14 118/KH-MTTQ-BTT 31/3/2021 118 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
15 1051/MTTQ-BTT 30/3/2021 1051 Công văn V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh
16 144/QĐ-BVĐ 29/3/2021 144 Quyết định V/v phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi đợt 17 năm 2021
17 1049/MTTQ-BTT 29/3/2021 1049 Công văn V/v tuyên truyền, vận động nông dân tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới
18 1048/MTTQ-BTT 29/3/2021 V/v kiểm tra, rà soát và đánh giá thực trạng nhà ở của hộ nghèo có nguy cơ bị sụp đổ do mưa lũ
19 1005/MTTQ-BTT 10/3/2021 1005 CV về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú
20 16/11/2020 Lời kêu gọi ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10