STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 9/6/2016 Danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2016 (tính đến ngày 31/5/2016)
2 26/2/2016 Mẫu danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 04 /ĐA-MTTW-BTT 28/12/2015 Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
4 22/6/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 22/6 - 27/6/2015
5 11/5/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 11/5 - 15/5/2015
6 13/4/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 13/4 - 17/4/2015
7 9/3/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 09/3 - 13/3/2015
8 22/1/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 19/01 - 23/01/2015
9 13/1/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 12/01 - 16/01/2015
10 6/1/2015 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 05/01 - 09/01/2015
11 9/12/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 08/12 - 12/12/2014
12 1/12/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 01/12 - 05/12/2014
13 21/11/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 24/11- 29/11/2014
14 15/11/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 17/11 - 21/11/2014
15 14/10/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 13/10- 18/10/2014
16 7/10/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 6/10- 11/10/2014
17 30/9/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 29/9- 03/10/2014
18 8/9/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 8/9- 12/9/2014
19 21/7/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/7 - 26/7/2014
20 16/6/2014 Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 16/6 - 20/6/2014
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10