Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An làm việc với Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII
Ngày đưa:  02/03/2023 02:52:29 PM In bài
Sáng 2/3, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về kết quả tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng 2/3, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về kết quả tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 85/171 cơ sở Hội đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã. Theo kế hoạch, cuối tháng 3 sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Đại hội Hội Nông dân cấp huyện sẽ diễn ra trong quý II/2023. Hội Nông dân tỉnh đã chọn thành phố Quảng Ngãi để tổ chức đại hội điểm, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2023.
Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban Văn kiện đại hội, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Hậu cần phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung công việc để tổ chức triển khai thực hiện. Hiện tại, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XVII (lần 1) đã hoàn thành và đang tham mưu dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; dự thảo Nghị quyết, đề án nhân sự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào tháng 8/2023.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp xã, cấp huyện đúng theo yêu cầu, tiến độ thời gian. Trong đó, cần phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí, tính lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về kết quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ qua.
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp nông dân tỉnh xây dựng các kế hoạch, nội dung, hoạt động của năm 2023, cần bám sát Kết luận 1492 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan có hiệu quả. Riêng đối với Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh, đồng chí Võ Thanh An yêu cầu cần chuẩn bị tốt các dự thảo Văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, tính khoa học; báo cáo chính trị phải có chủ đề bao quát, thể hiện khát vọng vươn lên, đoàn kết được giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới…
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 05 nhà Đại đoàn kết cho hội viên hội nông dân là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ỏ tại các địa phương.

 NHẬT SƠN


Bản quyền ©2020 Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi